Det kan finnas flera orsaker till varför man vill ta reda på vilken typ av VVS-arbeten som man får utföra själv. I de flesta fall handlar det dock om att man vill renovera i hemmet och därmed också vill kunna sänka kostnaderna genom att ta sig an det mesta själv (eller kanske bara för att man tycker det är roligt). De allra flesta människor är väl medvetna om att när det handlar om el och elektricitet behöver man anlita en professionell fackman för att få arbetet utfört, för den egna säkerhetens skull. När det gäller VVS kan det dock vara mer förvirrande. Här finns det nämligen ett flertal olika arbetsmoment som du mer än gärna kan utföra på egen hand, men också andra som du inte får pilla det minsta lilla med.

Vad får jag göra själv?

Vill du sätta in en ny toalettstol? Då är det bara att sätta igång! Detsamma gäller om du vill sätta in ett nytt handfat eller om du vill få ett nytt badkar eller en dusch på plats. Idag är det många som satsar på smarta hem, vilket betyder att man med hjälp av data kan styra sitt hem eller ta reda på information. Detta gäller dock främst elektriska ting, t.ex. för att ta reda på hur mycket energi man förbrukar i bostaden. Om du har installerat en varmvattensberedare kan du, med hjälp av ditt smarta hem, styra värmen i bostaden när och var du än befinner dig. Detta hjälper dig att sänka kostnader för energiförbrukning.

Vad behöver jag anlita hantverkare för?

När är det då som man behöver ta in en professionell hantverkare eller installatör? Svaret på den frågan är rätt enkel. Om du vill dra nya vatten- eller avloppsrör är det en hantverkare som du måste vända dig till. Det kan kännas lockande att utföra detta själv, speciellt om du känner att du besitter tillräckligt mycket kunskap, men skulle ett problem med arbetet uppstå kan du inte förlita dig på att din försäkring kommer att täcka upp för den skada som kan ha åstadkommits av ditt eget jobb.

Naturligtvis rekommenderar vi att du använder dig av en hantverkare eller VVS-installatör i alla situationer där du känner dig tveksam. Det är viktigt att du är ärlig mot dig själv när det gäller den kunskap som du faktiskt besitter. I slutändan kommer du att få lägga ner mer tid och pengar på att fixa till ditt arbete (om det skulle uppstå problem), än vad du hade behövt göra om du hade vänt dig till en hantverkare på en gång. Nuförtiden kan du använda dig av ROT-avdraget när du vill ha hjälp med VVS. Det sänker dina kostnader och ger dig den professionella hjälp du behöver.