Under det senaste året har rapporterna om VVS-bedragare ökat. Det handlar om äldre människor som fått samtal av oseriösa personer där dessa erbjudits diverse VVS-arbeten till ett fast uppgjort pris. Priset har i flera fall varit på flera tusen kronor och i vissa fall har fakturan kommit utan att någon hantverkare ens varit på plats. Andra rapporterar om okunniga hantverkare som inte utfört det utlovade arbetet men ändå lämnat över en faktura på hela summan.

Det är ingen slump att det är just äldre människor som faller offer för dessa bedragare. Många äldre har inte möjligheten att själva utföra arbeten. De saknar ofta även kunskap och möjligheter att själva kontrollera huruvida det påstådda företaget är ett seriöst företag. De är i vissa fall lite mer naiva och godtrogna än yngre människor och kan vara drabbade av demens eller någon annan form av förvirring. En gemensam nämnare för de rapporter som polisen har fått in är att samtliga offer är födda på 1930-talet.

Även om rapporteringen kring dessa fall har ökat under en kort period, vilket kan tyda på någon form av liga som utför dessa bedrägerier, så tror polisen att mörkertalet är stort. Precis som ärliga företag så kommer inte heller oseriösa bedragare att lägga tid och energi på sådant som inte är lönsamt vilket tyder på ett stort mörkertal.

Förutom de äldre, som direkt faller offer för dessa bedragare, så drabbas branschen i stort. Även om dessa personer inte alls har att göra med branschen så drabbas seriösa VVS:are av ett oförtjänt dåligt rykte när osäkerheten sprids mellan hemmen. Givetvis är det bra att ha ett kritiskt öga och vara påläst innan man anlitar en hantverkare men ingen vill bli misstänkt för att vara en oseriös hantverkare med intentioner att lura andra människor.