VVS står för värme, ventilation och sanitet. Med begreppet VVS syftar man antingen på en bransch inom byggindustrin där denna typ av system planeras och installeras, eller på produkter inom just värme, ventilation och sanitet. VVS-montörer kallades tidigare för rörmokare. En VVS-montör arbetar dock inte bara med avloppsrör utan även med andra system såsom luftkonditionering.

Värme

Det finns flera olika metoder för att värma upp byggnader. En av de vanligaste, som antingen kan användas för sig själva eller i kombination med andra metoder, är radiatorer (element). Elementen sitter ofta under fönster eller på andra platser som lätt blir kalla. Elementen i huset, oavsett om det är ett enfamiljshus eller ett flerfamiljshus, är anslutna via kopplingsledningar till en central. Därifrån värms vatten upp och pumpas ut i elementen och värmer upp dem. Vattnet som flödar genom elementen kan värmas upp exempelvis med fjärrvärme eller genom förbränning av olja eller pellets.

Ventilation

Ventilationssystem i hus brukar bestå av ventiler i de flesta rum som är kopplade till ventilationskanaler, som i sin tur är i kontakt med luften utomhus, så kallad uteluft. Ventilationssystemen kan vara kopplade till värmesystemen så att luften som flödar in i byggnaden är uppvärmd. Att ventilationen fungerar är mycket viktigt för att man ska kunna andas frisk luft utan damm och andra partiklar som kan orsaka allergier eller andningssvårigheter. Ventilationssystemet motverkar även att luften står stilla, vilket annars hade kunnat orsaka dålig och innestängd lukt.

Sanitetssystem omfattar alla system för vatten som går in och ut ur en byggnad. Detta innefattar både det rena dricksvattnet som går in i huset och kommer ut ur kranarna, och det använda avloppsvattnet från exempelvis dusch, tvättmaskin och diskmaskin. Vattenförsörjningen består vanligtvis av tre rör, ett för varmvatten, ett för kallvatten och ett för varmvattencirkulation (som används för att reglera temperaturen på varmvattnet).