Gummibälgen i en tvättmaskin är en ganska stor komponent som man inte så lätt kan missa. Det är den som sitter alldeles i öppningen av tvättmaskinen och har som uppgift att hålla luckan tät för att undvika läckage. En gummibälg har som regel en ganska lång livslängd, men ibland kan den (precis som vad som helst) gå sönder och behöva bytas. Den vanligaste anledningen till att den går sönder är att man fastnar med något vasst, exempelvis ett BH-band eller liknande, och rycker till så att en bit av gummit lossnar. Det innebär att den tidigare så täta tvättmaskinen börjar läcka vatten från området kring luckan, vilket förstås inte är så bra. I vissa fall kan man lyckas laga skadan med hjälp av någon gummiliknande massa eller lim, men risken är att limmet snart lossnar och man återigen får samma problem. Med andra ord återstår att byta gummibälgen.

Hur svårt eller lätt är det då att byta gummibälgen själv? Är du lite händig, är det faktiskt inte så särskilt svårt men det krävs lite tid i anspråk samt att du har gott om tålamod. Allt är nytt i början och har man aldrig tidigare bytt bälg kan det vara lite trixigt. Se till att börja med till att du beställer hem en ny gummibälg. Här gäller det förstås att vara noga så att du får hem rätt variant; anteckna tillverkningsnumret och ha det som referens när du beställer. När du fått hem din nya gummibälg börjar själva mekandet.

Tvättmaskiner ser lite olika ut beroende på fabrikat, det ska man vara medveten om. På vissa modeller är det lätt att komma åt bälgen, medan det på andra är lite svårare. I regel fungerar det dock som följer, baserat på en Bosch Maxx 6 från 2011.

  1. Avlägsna toppen på tvättmaskinen. Det sitter oftast två skruvar i bakkant.
  2. Ta bort fronten på maskinen. På ovan nämnda modell tar man först bort panelen överst, sedan den sektion som finns närmast golvet och sist själva fronten i mitten (den stora delen) som innefattar luckan.
  3. Nu ska du ha bra åtkomst till bälgen. Din uppgift är nu att ta bort den gamla bälgen, som sitter fast på två sätt; dels med en fjäder + metallring som sitter i framkant och en runtom gående fjäder som sitter baktill. Dra försiktigt bort den främre metallringen genom att spänna ut fjädern något. Avlägsna sedan den bakre fjädern försiktigt. Nu ska gummibälgen vara lös och du kan enkelt dra ut den.
  4. Dags att sätta dit den nya bälgen. Du börjar med att trä på den längs metallkanten som finns strax före trumman, innan du fäster den bakre runtomkring gående fjädern och sedan den främre metallringen med fjäder. Att få fast fjädrarna igen är nog det trixigaste i hela proceduren, men har man bara tungan rätt i mun går det oftast ganska lätt.

Har allt gått rätt under monteringen är det bara att fortsätta tvätta!