Om din självdränerande vattenutkastare som en VVS firma installerade för ett halvår sedan börjar läcka vatten ur dräneringshålet så är det dags att ringa och be om hjälp. Det gäller att du hittar en rörpulare som är ledig. Det finns bortåt 20 000 lediga jobb i denna bransch och trots yrkeshögskolor och gymnasieprogram så verkar inte bristen försvinna i första taget. För den som vill förstå regelverket kring byte av elbolag finns det bra information på nätet. Du vill säkert ha så miljövänlig och billig el som möjligt, särskilt om du ska låta din VVS-firma installera vattenburen golvvärme i ditt badrum. Det är viktigt att känna till vilka alternativ som finns på marknaden.

Några av de områden som ingår i VVS-montörens kompetensområde är spillvatten, värmepumpar och ventilation. Arbetet är så mångfasetterat att det tar 5 år att bli färdig montör, inklusive en lärlingstid på 2 år. Det finns en rik kultur-flora i VVS-svängen, i särskilda forum som Rörmokare utan gränser pågår diskussioner om allt från rörtänger till jobberbjudanden. I många fall handlar diskussionerna om medlemmar av andra yrkesskrån som elektriker, snickare och isolerings-montörer. Dessa yrkeskategorier benämns i rörmokarslangen som gnistapor, spåntuppar och ullharar.

Sanitet är en fråga om liv och död

Det måste finnas specialister som kan garantera tillgång till rent vatten och fungerande avlopp för att samhället ska fungera. Det är inte minst en hälsofråga. Innan forskare kände till förekomsten av mikroorganismer som inte var synliga för blotta ögat, var kloakerna öppna och orsakade många dödliga sjukdomar eftersom dricksvattnet hämtades från vattendrag som var förorenade.

På grund av yrkets komplicerade karaktär är det nu möjligt att utbilda sig till VVS ingenjör via yrkeshögskolan på fyra olika ställen i landet. En ingenjör jobbar som projektledare och håller kontakt med entreprenörer och kunder. Du jobbar ofta framför datorn med designprogram som CAD. Montören jobbar mer praktiskt med installationer och reparationer i nybyggnationer.