Att ha ett välfungerande värmesystem är viktigt för de allra flesta, speciellt så fort temperaturerna utomhus börjar falla. Men det kan vara bra att känna till att det inte alltid räcker med att ha ett välfungerande värmesystem för att få det varmt i hemmet.

Täta läckorna

Det finns många möjliga läckor i ett hem, speciellt om man bor i hus. Lägenheter kan också lida av läckage, men då är det främst från otäta fönster som läckan uppstår. För att ditt värmesystem ska fungera ordentligt måste du se till att ditt hem inte pyser ut varmlyften på olika sätt och/eller att kalluft inte kan tränga in.

I ett hus är det inte bara otäta fönster som kan vara orsaken till ett kyligare hem, även golvet kan vara en stor bidragande orsak till att luften blir svalare då breda golvspringor kan släppa in kalluft. Därför bör du ta hjälp av experter som https://k3golv.se för att se till så att golvet isoleras och blir tätt. Ett effektivt sätt att höja temperaturen är också att installera golvvärme så att värmen från golvet bidrar till en temperaturökning. Kom ihåg att även kallras är en vanlig orsak till ett kallt golv. Kallras innebär att kalluft från otäta fönster tränger in och “samlar sig” på golvet, eftersom kalluft sjunker.

Taket kan också vara som ett läckande såll. Eftersom varmluft stiger kommer den att försvinna ut igenom ett läckande tak. Därför kan det vara en god idé att även se över takkonstruktionen för att se till att värmen inte rymmer.