Som skrivits i en tidigare artikel så använder man en vattenkran mer än vad man antagligen inser. Det innebär att den slits efter mycket användning, vilket brukar visa sig genom att den står och droppar vatten. En droppande kran är irriterande i sig, men det kan också leda till översvämning och en alldeles för kostsam vattenräkning. Slitna kranar och blandare kan behöva bytas helt om de är så gamla så att den inte finns några reservdelar att få tag på. Hittar du dock fortfarande delar till den, kan du åtgärda droppandet med ganska enkla medel.

Det första du bör göra är att analysera själva droppandet; är det konstant oavsett läge eller är det lägesberoende? Droppar kranen hela tiden oavsett vilket läge du har den i, kan det vara så enkelt att du behöver byta packningen som sitter i själva strilen. Du skruvar helt enkelt bort strilen, tar bort den gummipackning som sitter där och sätter dit en ny. Skruva sedan tillbaka strilen. Färdigt!

Droppar kranen i vissa lägen, är det sannolikt patronen/stiftet som behöver bytas. Den hittar du genom att lyfta på kranens “huvud”, d v s där vredet är fäst. Inuti hittar du en patron, som byts ut.