Vattenburna element, eller radiator som det också kan kallas, finns i ganska många fastigheter och har så funnits i många år. Det är ofta pålitliga system som ger riktigt skön värme under den kalla delen av året. Precis som med allt annat, är det förstås inte helt felfritt. Det händer att de vattenburna elementen inte riktigt kommer upp i rätt temperatur, eller att endast delar av elementet blir riktigt varmt. Ofta beror detta fel på luftbubblor i systemet. Av den anledningen kan man med fördel lufta sitt vattenburna element om det skulle inträffa. Det gör man genom att försiktigt öppna upp en ventil som sitter på sidan av elementet, med hjälp av en särskild nyckel. När man gör det kan det uppstå ett pysande ljud initialt och sedan kommer det vatten. Efter att detta är gjort kan man observera om elementet blir varmt eller inte. Om det fortfarande inte kommer upp i temperatur kan det tänkas att det lossnat en rostflaga inne i ett av rören som sitter på sidan. Försök i så fall att knacka försiktigt på rören med exempelvis en hammare och se om det löser problemet.